документ

документ
-а, ч.
1) Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь. || Все те, що підтверджує що-небудь. Оборотні документи.
••

Виправдні́ (викона́вчі) докуме́нти — у бухгалтерському обліку – документи, що містять відомості про проведені господарські операції.

Докуме́нти про́ти акце́пту — метод платежу, зазвичай у зовнішній торгівлі, за якого відвантажувальні документи передаються покупцеві після акцепту ним векселя.

Електро́нний докуме́нт — сукупність даних у пам'яті ЕОМ, які призначені для сприйняття людиною.

Єди́ний платі́жний докуме́нт — єдина розрахункова книжка, за якою здійснюють різні платежі.

Зве́дені докуме́нти — у бухгалтерському обліку – документи, які є зведенням декількох первинних документів.

Констру́кторський докуме́нт — документ, який окремо чи в сукупності з іншими документами визначає конструкцію виробу.

Оборо́тні докуме́нти — грошові документи, передачу прав за якими здійснюють простим врученням.

Основни́й констру́кторський докуме́нт — конструкторський документ, який окремо або в сукупності з іншими, повністю і однозначно визначає даний виріб та його склад.

Перви́нні докуме́нти — у бухгалтерському обліку – документи, які складаються при проведенні господарських операцій і є першим її формальним доказом.

Платі́жний електро́нний докуме́нт — банківське повідомлення, що містить інформацію у вигляді комп'ютерного файла.

Платі́жні докуме́нти — складені за встановленою формою документи, які передаються однією особою іншій із зобов'язанням сплатити певну суму грошей пред'явникові документа.

Програ́мний докуме́нт — документ, що містить відомості, необхідні для розробки та виготовлення програмного виробу.

Ра́зові докуме́нти — у бухгалтерському обліку – документи, що відображають одну чи декілька господарських операцій.

Розпоря́дчі докуме́нти — у бухгалтерському обліку – наказ (розпорядження) про виконання певної господарської операції.

Розрахунко́ві докуме́нти — а) складені за встановленою формою документи про перерахування з їхніх рахунків (або зарахування на їхні рахунки) певної суми грошей; б) документи, за якими проводять оплату експортно-імпортних операцій.

Устано́вчі докуме́нти — документи, які служать підставою для заснування створюваної організації.

2) Письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу.
3) Письмовий твір, грамота, рисунок і т. ін. як свідчення про щось історичне, важливе.
4) спец. Форматований паперовий носій даних, що його заповнюють автоматично або вручну.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "документ" в других словарях:

 • документ — Объект информационного взаимодействия в социальной среде, предназначен ный для формального выражения социальных отношений между другими объектами этой среды. [ГОСТ Р 52292 2004] документ Текст, имеющий наименование, определенную структуру и… …   Справочник технического переводчика

 • ДОКУМЕНТ — (лат. documentum доказательство, основание). Письменное удостоверение; свидетельство, акт; всякая официальная бумага. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ДОКУМЕНТ 1) всякая бумага, составленная законным …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ДОКУМЕНТ — (документ прост.), документа, муж. (от лат. documentum доказательство). 1. Деловая бумага, служащая доказательством чего нибудь, подтверждающая право на что нибудь (офиц.). Проездной документ. Оправдательный документ. Денежный документ. 2.… …   Толковый словарь Ушакова

 • Документ — по законодательству РФ материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. Документ… …   Финансовый словарь

 • документ — Акт, бумага, грамота. См …   Словарь синонимов

 • Документ Р — Жанр детектив драма Режиссёр Валерий Харченко Автор сценария Александр Юровский В  …   Википедия

 • ДОКУМЕНТ — (от лат. documentum свидетельство) 1) различные виды актов, имеющих юридическое значение, напр. учредительные документы акционерных обществ и других товариществ, завещание в установленной законом форме, диплом о высшем образовании;2) документ,… …   Большой Энциклопедический словарь

 • Документ — материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в… …   Официальная терминология

 • документ —     ДОКУМЕНТ, бумага, устар. грамота …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • документ — (неправильно документ) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • Документ — (от лат. documentum доказательство, свидетельство; англ. document, deed; нем. legitimation) 1) в широком смысле зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (ФЗ «Об информации …   Энциклопедия права


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»